HOME

1797 - 1895 1900 - 1940 1940 - 1960 1960 - 2007 CONCLUSIE

 

PSYCHIATRIE

Een historisch overzicht van dwang, drang, drugs en (gedwongen) gewelddadige behandelingen

 

 

 

Inleiding:  Gepland verraad

Volgens psychiaters en psychologen, kijken we aan tegen een alarmerende crisis in de samenleving. De verwachting is dat één op de vier mensen getroffen zal worden door een geestelijke ziekte. Onze maatschappij wordt overspoeld door analfabetisme, misdaad, zinloos geweld, drugsverslaving, seksueel misbruik, daklozen en zelfmoord. Regeringen hebben deze “deskundigen” miljarden en bijna de vrije hand gegeven in de wijze waarop behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg worden uitgevoerd om deze problemen op te lossen. Maar de “crises” lijkt groter te zijn geworden. Geconfronteerd met deze mislukking roepen de “deskundigen” om meer miljarden en meer macht om behandelingen voor te kunnen schrijven.

Psychiaters en psychologen lobbyen voor een door de overheid afgegeven bevoegdheid om elk kind te “testen” op “geestelijke stoornissen” op openbare scholen. Volwassenen zouden getest moeten worden tijdens algemene medische onderzoeken.

Wat krijgt de samenleving hiervoor terug?

In 1945 was de wereld nauwelijks bekomen van de Nazi droom over de “beste” samenleving samengesteld uit de “beste” mensen, toen de psychiaters en de psychologen op arrogante wijze het vacuüm opvulden. Vanaf dat moment beloven ze betere mensen en een betere samenleving, in ruil voor steeds meer geld en steeds meer autoriteit. In plaats daarvan hebben ze echter niets anders geleverd dan gedrogeerde individuen en uit elkaar vallende samenlevingen.

Met het feitelijke monopolie op de geestelijke gezondheidszorg in handen, rapporteren psychiaters niets behalve hun eigen trieste mislukkingen; de wereldwijde crisis in de geestelijke gezondheidszorg. Hun zenuwbeschadigende drugs, barbaarse behandelingen en verwoestte onderwijssystemen maken miljoenen mensen tot slaaf. Ondertussen zijn we getuige van meer oorlogen, meer conflicten en meer van elk denkbaar sociaal probleem.

Dit is hoogverraad. Er kan en moet iets gedaan worden aan deze falende beroepsgroepen. Alleen op deze manier kunnen we hopen op een toekomst met gezond verstand, waardigheid, rechtvaardigheid, morele waarden en geletterdheid, waarbinnen de mens kan bloeien en gedijen.

De huidige situatie kan alleen op waarde geschat worden door begrip van de geschiedenis van de psychiatrie en de psychologie, het onderwerp van deze website.